• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Resum del Ple de Juny

Resum del Ple de Junta Central Fallera celebrat ahir 13 de Juny

El dimarts 13 de juny, a les 20.00 hores, es va realitzar el Ple de Junta Central Fallera al Saló d’Actes.

 

1.APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L’ACTA ANTERIOR

L’acta és aprovada per unanimitat, després d’esmentar el secretari una correcció relativa a les errades en dos delegats del sector Creu Coberta de manera que són: Segismundo Verdú Flores (comissió fallera Segòvia – Dr. Tomas Sala) i Francisco Maciá Gadea (comissió fallera General Barroso-Calvo Acacio).

2. INFORME DE PRESIDÈNCIA

S’informa que la setmana passada hi hagué una reunió de la directiva ampliada. Es nomena com a vocal de lliure elecció a Francisco Llago Ramírez. També es posa en coneixement dels assistents la realització de cursos de formació relatius a la fiscalitat, subvencions i drets d’autor (3 i 4 de juliol), censos, recompenses i documents informatius (5 de juliol) i privacitat (6 de juliol). Els primers permisos amb les autoritzacions per a realitzar els balls de Sant Joan el 17 de juny estan eixint. El 9 de juny es publicà el programa “Germanor” al qual es poden acollir les comissions falleres que conjuntament programen música en directe per a la festa de Sant Joan. Per la tardor se celebrarà una assemblea extraordinària per a tractar la possibilitat de celebrar un Congrés Faller. S’explica la realització per part de l’Ajuntament de València d’una enquesta sociològica al món faller dins del mar d’estudis que s’està realitzant per a projectar un Pla Estratègic de la ciutat. S’informa que l’Ajuntament ha hagut de desmentir l’existència d’uns ítems que no apareixen en l’enquesta realitzada per l’empresa contractada. S’informa que es faran públic els resultats i que estos no tenen un poder decisori, ja que és l’Assemblea de President i el Ple de JCF els que prenen decisions relatives a la festa.

3. APROVACIÓ, SI ES CAU, DEL CANVI PROPOSAT PELS DELEGATS DEL SECTOR EN LES NORMES D’ELECCIÓ DE LES FALLERES MAJORS DE VALÈNVIA

La Secretaria informa que el 23 de maig alguns delegats de sector presentaren una proposta per a reformar les normes d’elecció de les Falleres Majors de València i que en el mateix dia del Ple n’han presentat unes esmenes sobretot pel que fa al mínim de delegats de sectors que pot elegir l’Assemblea de presidents com a jurat i al màxim de presidents d’Agrupació. En el primer cas proposen que en siga com a mínim un i en el segon un màxim d’un. El Ple aprova els canvis proposats i es passaran a l’Assemblea de Presidents per al seu debat i aprovació.

4.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE FALLES I SISTEMA DE JURATS DE PREMIS DE FALLES

Es presenta la proposta de classificació de falles i el sistema de jurat de falles. Els principals canvis afecten l’augment de categories i a la disminució de falles per categories. També es proposa la dotació econòmica dels premis d’enginy i gràcia i que els membres dels jurats en siguen tres. El Ple aprova la proposta i es passa a l’aprovació de l’Assemblea de Presidents.

5.INFORME DE DELEGACIONS

La delegació d’Incidències informa de la proposta d’aprovació del règim interior de la comissió fallera Gayano Lluch-Marco Merenciano. Este és aprovat. Es presenten dos expedients de morositat d’un faller de la comissió fallera Quint-Pizarro i un altre de Mestre Rodrigo-General Avilés que són aprovats. Se sotmet a supervisió del primer exercici a la comissió fallera Montesa-Dr. Marañon. Resulta favorable. S’han presentat tres sol•licituds de noves comissions falleres i es proposa denegar-les. S’aprova la proposició.

La delegació d’Esports informa que s’ha iniciat el campionat de pilota valenciana amb el lliurament dels equipatges de pilota valenciana als equips en el Trinquet de Pelayo. Esta semana comença les inscripcions dels campionats de pàdel. Per setembre s’iniciaran els campionats de futbol sala i futbol 7.

La delegació de Festejos informa que el 4 de juny es va celebrar la segona marató de futboli en la falla Sagunt-Pare Urbano amb 36 parelles inscrites i que també es va realizar l’11 de juny la marató de dòmino en el casal de la falla Gayano LLuch – M. Merenciano amb 44 parelles inscrites. El 20 de juny acaba la primera fase del campionat de parxís. El 3, 5, 10, 12 i 17 es jugarà la següent fase, el 19 de juliol les semifinals i la final serà el 26 de juliol.

La delegació d’Infantils informa que en el 47 concurs de dibuix infantil van participar 456 xiquets i xiquetes.

La delegació de Cultura informa que fins a 5 de juliol està obert el termini per a la inscripció en el concurs de teatre. El termini per a la inscripció als balls de carrer serà del 15 al 30 de juny. El sorteig es realitzarà el 12 de juliol.

La delegació de Promoció del Patrimoni informa que a banda de la promoció en l’exterior i en l’interior pretén posar-se en contacte amb el món educatiu per a actualitzar els continguts didàctics referits a la festa. A més s’han projectat diversos vídeos promocionals.

6. PRECS I PREGUNTES

Intervenen els membres de JCF Gabriel Aranaz Carrión, Alberto de Marco Simón, Angel Santamaría Romero, Jesús Hernández Motes, Cristina Estevez Mariñas, María Eugenia Maillo Regidor i Francisco josé Sivera Moreno.

A les 21.35 hores es va acabar el Ple de JCF.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h