• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

Falles Innovadores i experimentals

La Regidoria de Cultura Festiva convoca la XX edició dels premis a les falles innovadores i experimentals.

L’objectiu d’esta convocatòria és fomentar la creació de nous projectes de falles grans i infantils que, pels seus elements, tractament dels temes i materials, tinguen un concepte innovador i experimental.

Es podran presentar al concurs qualsevol tipus de projectes amb total llibertat de plantejament i realització. Els projectes presentats han de ser inèdits i construir-se en material combustible. Es valorarà la utilització de materials no contaminants ni perjudicials per al medi ambient.

El jurat de cada categoria estarà format per cinc membres, entre els quals hi haurà representants dels àmbits de les Falles, la il·lustració, el disseny gràfic, les arts plàstiques i la literatura.

Els criteris que serviran de base per a la concessió de premis seran el disseny i la creativitat de la falla, així com la qualitat tècnica i artística.

El premis estan agrupats en dos categories (falles grans i infantils):

Falles grans:

Primer premi 2.000,00 € i estendard

Segon premi 1.400,00 € i estendard

Tercer premi 900,00 € i estendard.

Quart premi amb estendard, sense dotació econòmica.

Quint premi amb estendard, sense dotació econòmica.

Falles infantils:

Primer premi 1.000,00 € i estendard.

Segon premi 700,00 € i estendard.

Tercer premi 400,00 € i estendard.

Podran presentar-se al concurs les comissions de falla grans i infantils de la ciutat de València integrades en la Junta Central Fallera.

Les comissions participants hauran de presentar una sol·licitud fins al dia 10 de marc de 2017 en la Secretaria de la Junta Central Fallera, a l’avinguda de La Plata, 117, de València, en horari de 17.30 a 20.00 hores, de dilluns a divendres.

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:

- Número de la comissió fallera.

- Esbós de la falla (gran i/o infantil, segons la categoria a què es presente), a grandària DIN A4.

- Un plànol a escala del lloc de l’emplaçament.

- Memòria descriptiva del projecte, amb les condicions tècniques per a la construcció de la falla a grandària real, material i pressupost. Es poden afegir totes les explicacions gràfiques que es consideren oportunes, amb expressió de l’autor.

- Un certificat expedit per la Secretaria General de la Junta Central Fallera que acredite que la comissió està censada en la Junta Central Fallera.

- Declaració responsable en què s’indique que la comissió fallera no està sotmesa a alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de beneficiària que establix l’article 13 de la LGS.

Per a consultar les bases punxe ací. 

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte