• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Aclariments sobre el conveni SGAE i els nous benefici per a les Falles

Aclariment sobre el conveni de drets d'autor i els nous descomptes en benefici de les comissions falleres.


Davant diverses consultes fetes en el dia d'ahir en Junta Central Fallera, i davant algunes informacions i comentaris incerts, aclarim alguns aspectes relatius al conveni signat entre Junta Central Fallera i la Societat General d'Autors (SGAE) així com als nous avantatges per a les comissions falleres contemplades en el mateix.
- El conveni és una actualització del conveni existent amb anterioritat. Referent a les condicions existents anteriorment no hi ha hagut modificacions. JUNTA CENTRAL FALLERA CONTINUARÀ ABONANT els drets d'autor derivats per totes les comissions censades en JCF respecte a: exaltacions falleres, obres representades en el concurs de teatre, i totes les cercaviles realitzades per les comissions falleres. CAP COMISSIÓ censada en JCF HAURÀ DE PAGAR RES en concepte de drets d'autor per les cercaviles celebrades en les seues demarcacions, així com recollida de premis o ofrena. Eixe concepte l'assumirà, com venia fent fins al moment, Junta Central Fallera.
- És obligació de JCF informar que les comissions de falla, igual que qualsevol altra festa popular d'Espanya, està obligada per la Llei de Propietat Intel•lectual i el Ministeri de Cultura al pagament de drets d'autor, en activitats del tipus revetles, actuacions musicals, etc. Eixa mateixa Llei de Propietat Intel•lectual li atorga a les entitats de gestió (com la SGAE) la capacitat legal de percebre i gestionar els drets d'autor dels seus associats. I per a açò s'apliquen unes tarifes supervisades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Pot obtenir-se més informació sobre les entitats de gestió i les tarifes generals en els enllaços:
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual/preguntas-mas-frecuentes/entidades-de-gestion.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/gestion-colectiva/direcciones-y-tarifas.html
En l'actualització del conveni, a partir de les consultes i demandes de diferents comissions realitzades en els últims mesos, i amb l'ànim de defensar els seus interessos enfront de la llei estatal vigent, s'ha inclòs un apartat pel qual les comissions de falla que vulguen adherir-se DE FORMA VOLUNTÀRIA podran beneficiar-se d'un 25% de descompte sobre les tarifes generals que supervisa el Ministeri. Eixa bonificació és similar a la que tenen els ajuntaments i les administracions locals així com altres festes populars d'Espanya i de la qual encara no es beneficiaven les falles.
En la situació anterior a este conveni, Junta Central Fallera abonava, referent a les activitats de les comissions, per les presentacions, el concurs de teatre i les cercaviles celebrades en la setmana de Falles; igual que SEGUIRÀ PASSANT ARA. Per això se sol•licita la presentació dels programes de les exaltacions, ja que JCF ho presenta a la SGAE i la SGAE factura a JCF.
En cap cas les comissions estaven exemptes del pagament de drets d'autor per les revetles i és per açò que en els últims anys les comissions falleres han experimentat diverses inspeccions i reclamacions per part de les entitats de gestió d'acord a la potestat que els atribueix la Llei de Drets d'Autor i les tarifes del Ministeri de Cultura. L'aplicació d'estos nous avantatges es produeixen just a temps per a afavorir una rebaixa en les tarifes en el moment en què les comissions falleres celebren major número d'espectacles musicals.
L'adhesió a este conveni és totalment voluntària. NO S'OBLIGA A RES. La comissió que estiga interessada i s'adherisca podrà pagar el 75% de la tarifa general relativa a revetles i altres espectacles. La comissió que no desitge adherir-se haurà de pagar com fins ara el 100% de la tarifa general a la qual obliga la llei.
La comissió mixta de vigilància i seguiment al que fa referència al conveni és una fórmula legal utilitzada en tots els convenis i que fa referència ÚNICAMENT al seguiment del compliment de les condicions del conveni, i davant possibles problemes que puguen sorgir de la seua aplicació. En cap cas JCF va a formar part d'una comissió de vigilància sobre les comissions de falla.
D'esta manera, este nou conveni únicament suposa una diferència respecte a l'anterior: la possibilitat que les comissions que ho desitgen es beneficien d'un 25% de descompte en satisfer els drets d'autor als quals, per llei estatal, estan obligades.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte