• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Concurs Carrers Enllumenats 2017

Junta Central Fallera convoca este concurs per a totes les comissions de falla inscrites en el cens.

 

BASES

Podran participar totes aquelles comissions de falla que instal·len, almenys en dos carrers de la seua demarcació, portades, arcs, garlandes, rètols o qualsevol altre element tendent a aconseguir una il·luminació decorativa en ells.

A. Constarà de dos categories:

Categoria A: en la que quedaran incloses aquelles comissions que destinen a la il·luminació decorativa un pressupost de 11.001€ o més.

Categoria B: en la que quedaran incloses aquelles comissions que destinen a la il·luminació decorativa un pressupost de fins a 11.000€

B. Condicions per a la participació:

Hauran d'aportar a Junta Central Fallera, junt amb la sol·licitud de participació, un plànol amb la quantitat de portades, arcs lluminosos, garlandes lluminoses, rètols o rètols lluminosos amb el nom de la falla o commemoratius d'aniversaris, etc., i el pressupost de la il·luminació, a fi d'inscriure a la comissió participant en la categoria que li corresponga.

Junta Central Fallera comprovarà, abans d'abonar qualsevol premi en metàl·lic, la justificació davant de l'Ajuntament de València d'haver presentat la factura per l'import pressupostat. Aquella comissió que, per qualsevol causa, no tinga dret a la subvenció atorgada per l'Ajuntament, haurà de presentar la factura oficial del pagament de la il·luminació.

Les modificacions del pressupost d'il·luminació es comunicaran per escrit a la Junta Central Fallera abans de la data d'inici del concurs de carrers il·luminats.

Les decisions del jurat són inapel·lables, podent Junta Central Fallera arribar a la desqualificació de la comissió participant si estima que s'està incomplint el pressupost presentat.

El jurat serà anomenat per Junta Central Fallera, designant un per a cada secció. El jurat de la categoría B visitarà les comissions el dijous 9 i el divendres 10 de març i el de la categoría A el divendres 10 de març de 2017 a partir de les 20:00h. Els recorreguts es publicaran en la pàgina web de Junta Central Fallera amb 48h d'antelació.

La inscripció s'efectuarà en la secretaria de Junta Central Fallera per mitjà d'un escrit dirigit a la mateixa abans del dimarts 21 de febrer de 2017 a les 20:30 hores.

La inscripció en el concurs porta implícita l'acceptació d'estes bases.

La comissió participant facilitarà un número de telèfon del responsable de la mateixa a fi d'avisar de l'hora a què passarà el jurat o de qualsevol incidència que puga produir-se.

C. Premis per categoria

Categoria A 

 • 1er premi Estendard i 2500€ 
 • 2º premi Estendard i 1500€
 • 3er premi Estendard i 1000€ 
 • 4º premi Estendard i 800€
 • 5º premi Estendard i 500€ 
 • Accèssits Estendard Accèssits Estendard

Categoria B

 • 1er premi Estendard i 1000€
 • 2º premi Estendard i 600€
 • 3er premi Estendard i 500€
 • 4º premi Estendard i 400€
 • 5º premi Estendard i 300€
 • Accèssits Estendard


Els accèssits seran el 50% del total de falles participants en cada categoria, estant inclosos el nombre de premis en els percentatges. dels premis en metàl·lic es retindrà, si és el cas, la quantitat corresponent per la legislació vigent.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte