• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Concursos de declamació 2016-2017

Es convoquen els concursos de declamació infantil, juvenil i senior

La Junta Central Fallera, per mig de la seua Delegació de Cultura, convoca el LV CONCURS DE DECLAMACIÓ INFANTIL per a l´exercici 2016- 2017:

Podran participar en el concurs tots els fallers i falleres infantils de les comissions de falla que ho sol.liciten i estiguen censats en JCF.

S´establixen les categories següents:
A.- Concursants entre 4 i 6 anys (hauran de declamar de 8 a 14 versos).
B.- Concursants entre 7 i 10 anys (declamaran de 14 fins a 30 versos)
C.- Concursants entre 11 i 14 anys (de 30 a 40 versos).

No serà obligatori assistir i participar abillats amb el vestit regional, peró serà condició indispensable participar amb una correcta vestimenta com a signe de respecte cap a este concurs.
El jurat serà designat per la Delegació de Cultura , i la seua decisió será inapel·lable

INSCRIPCIÓ
La inscripció es farà a través de la Secretaria Virtual, Tràmits i Servicis, Inscripció Declamació, i es farà des del dia 11 de novembre de 2016 fins el dia 30 de novembre de 2016

POEMES A DECLAMAR
Cada participant podrà triar qualsevol poema que complixca les caracteristiques de la seua categoria segons l’apartat segon.
El poema escollit haurá d´adjuntar-se en format PDF al mateix temps que s´inscriga cada participant

PREMIS
S´establixen els premis següents:
PRIMER, SEGON I TERCER premi, per cada una de les diferents categories, a més d’un Premi EXTRAORDINARI, per al millor participant de totes les categories.
El lliurament dels premis es farà a la Gala Infantil de la Cultura el 15 de gener de 2017, a les 18:00 hores al Teatre Principal de València.

DATA DEL CONCURS
El concurs es celebrarà en una única fase el dia 10 de desembre de 2016 a partir de les 10:00 hores i el veredicte del jurat es farà públic a la pàgina web de Junta Central Fallera. L’hora de citació per als participants será a les 09:30 hores del matí. El concurs tindrà lloc a l´Espai Cultural Rambleta de València

NORMES DEL CONCURS
A l’arribar el dia 10 a Rambleta, tots els participants hauran de confirmar la seua participació a les taules que estarán degudament senyalizades.
Es comunica que durant la declamació de cada xiquet no es permetrà l'accés a la sala.
Una vegada confirmada la participació, el xiquets i xiquetes aniran al lloc preparat per a la seua espera, on tindran animació i gent de la Delegació de Cultura que es farà càrrec d’ells i elles.

Cada comissió haurà de designar una persona responsable per cobrir les necessitats dels xiquets durant l'esdeveniment. Des de la delegació se'ls subministrarà aigua, la resta ho portarà el responsable designat. S'acreditarà amb un distintiu a la persona designada per la comissió que serà l' única que tindrà accés a la sala on es troben els xiquets. Finalizat el concurs, tots els participants es faran una fotografía de conjunt i després d’eixe moment els participants baixaran per l’escala de l´escenari i seran arreplegats per les persones encarregades de cada comisió.
La participació en este concurs suposa l’acceptació d’estes bases, tant per als participants com per a les respectives comisions de falla.

La Junta Central Fallera, per mig de la seua Delegació de Cultura, convoca el I CONCURS DE DECLAMACIÓ SENIOR i el XXI CONCURS JUVENIL EN LLENGUA VALENCIANA per a l’exercici 2016-2017:

Podran participar en el concurs, tots els fallers i falleres majors i juvenils de les comissions de falla, que ho sol.liciten i estiguen censats en JCF.

S´establixen les categories següents:
JUVENIL.- Concursants entre 15 i 17 anys (hauran de declamar a partir de 40 versos).
SENIOR.- Concursants majors de 18 anys (declamaran a partir de 80 versos)

No serà obligatori assistir i participar abillats amb el vestit regional, peró serà condició indispensable participar amb una correcta vestimenta com a signe de respecte cap a este concurs.

El jurat serà designat per la Delegació de Cultura , i la seua decisió será inapel·lable.

INSCRIPCIÓ
La inscripció es farà a través de la Secretaria Virtual, Tràmits i Servicis, Inscripció Declamació, des del dia 11 de novembre de 2016 fins el dia 30 de novembre de 2016.

POEMES A DECLAMAR
Cada participant podrà triar qualsevol poema que complixca les caracteristiques de la seua categoria segons la base 2ª.
El poema escollit haurà d’adjuntar-se en format PDF al mateix temps que s´inscriga cada participant.

PREMIS
S´establixen els premis següents:

PRIMER, SEGON I TERCER premi, per cada una de les diferents categories.

El lliurament dels premis es farà en la Gala de la Cultura el 13 de gener de 2017, a les 21:30 hores al Teatre Principal de València.

DATA DEL CONCURS
El concurs es celebrarà en una única fase el dia 11 de desembre de 2016 a partir de les 17:30 hores a l’Ateneu Mercantil de València i el veredicte del jurat es farà públic a la web de Junta Central Fallera. L’hora de citació per als participants serà a les 17:00 hores.

NORMES DEL CONCURS
Al aplegar el dia 11 a l’Ateneu Mercantil, tots els participants haurán de confirmar la seua participació a las taules que estaran degudament senyalizades.
Es comunica que durant la declamació no es permetrà l'accés a la sala.
Finalitzat el concurs, tots els participants es faran una fotografía de conjunt.
La participació en este concurs, suposa l’acceptació d´estes bases, tant per als participants com per a les respectives comisions de falla.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte