• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

7n Marató Faller de Dominó

Amb la colaboració de la Federació Valenciana de Dominó es convoca el 7n marató faller de dominó,

La participació estarà subjecta a les següents:

BASES

Art. 1r.- En este 7é. marató, podran participar totes les Comissions Falleres que ho sol·liciten i que estiguen degudament registrades en el cens de JuntaCentral Fallera.
Per a poder participar en el Concurs, s'haurà d'aportar una fiança prèvia de 20 € que serà tornada al finalitzar la seua actuació. Les diferents comissions participants en el Concurs hauran d'aportar, junt amb el full d'inscripció, el resguard acreditatiu de l'ingrés o transferència de la fiança en el compte de Cajamar amb el número IBAN ES73 3058 2108 8127 3100 0037; a l’hora de fer l’ingrés s’haurà d’indicar el nom de la comissió.
La inscripció es farà per mitjà d'escrit, que entregaran a la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera, de dilluns a dijous, o per e-mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. fins al 26 de Maig de 2016, data en què acabarà la inscripció.

Cada inscripció portará el nom de UNA PARELLA PER FALLA, i podrán participar tantes parelles com desitge cada Comissió. Per cada parella farà un dipòsit de 20 Euros, que es tornaran en acabar la marató. L'organització tècnica d'este marató serà a càrrec de la Junta Central Fallera.

Art. 2n.- El marató es jugarà el dissabte 4 de juny a les 9:00 h. en el casal de la Falla Gayano Lluch-Dr. Marco Merenciano

Es jugarà amb les normes resumides a continuació, i editades per la Federació Valenciana de Dominó

NORMES GENERALS PER A LA DISPUTA DE PARTIDES

Segons la Normativa de la Federació Espanyola de Dominó (FED)

PRIMERA. - Les partides es disputaran a 300 o 350 punts segons es decidisca al principi del torneig. En cada mà s'anotaran els punts de totes les fitxes que resten per col·locar a favor de la parella que domine o guanye el tancament. En cas d'empat en un tancament no s'anoten els tants i es corre la mà.
SEGONA.- Reunits els jugadors que composen les dos parelles, acordaran qui anota els resultats i qui dels contraris efectua els recomptes. A continuació cada jugador triarà una fitxa, sent el de major puntuació el que triarà lloc i a més efectuarà l'eixida. A la seua dreta se situarà el jugador contrari que haja alçat la fitxa de menor puntuació.
TERCERA.- El jugador de l'esquerra del què inicia el joc (d'ara en avant "el mà") remourà les fitxes, i a continuació les tornarà a moure "el mà", qui serà l'últim a agafar les fitxes. El company del "mà" no alçarà les seues fitxes fins que estiga posada la fitxa que inicia la jugada que, si és un doble, el "mà" la posarà en sentit horitzontal i si fóra de dos valors en sentit vertical, posant el valor major cap al seu company. Sempre que es precise canviar la seua direcció, les fitxes s'aniran col·locant en el sentit contrari de les agulles del rellotge (cap a la dreta).
QUARTA.- A l'alçar les fitxes, estes es deixaran en la mateixa posició i orde sense poder alterar-les pel jugador, qui en utilitzar-les les col·locarà sense titubejos, d'una manera ferma però suau, tenint present que si es toca una fitxa serà obligatòria la seua col·locació, encara que no fóra la fitxa desitjada.
QUINTA.- Si davant d'un tancament un jugador desitja tancar, però per equivocació col·loca la fitxa en el costat contrari, el joc quedarà obert i en cap cas es podrà modificar la jugada, encara que anunciara verbalment que desitjava tancar. Al presentar-se jugada de tancament, el company què analitza la jugada mantindrà una total immobilitat amb la mirada baixa, així mateix el jugador que estudia el tancament no haurà de mirar la cara del company abans d'executar la jugada.
SEXTA - Es consideren infraccions o vulneració de les normes:
1) Pensar, sense tindre més d'una fitxa que posar, sempre que esta tinga cabuda per un sol costat.
2) Quan per error es diu “pase” tenint fitxa o fitxes per jugar.
3) Titubejar fent acció de triar entre les fitxes encara sense tocar-les.
4) Efectuar l'eixida un jugador sense correspondre-li.
5) Qualsevol fitxa descoberta o caiguda, encara de forma involuntària, una vegada alçades les fitxes pels jugadors.
6) La realització de gestos, estridències, canvis de postura, colpejar la taula i manifestacions verbals. La partida ha de jugar-se de forma relaxada i només al final de la jugada es podran fer breus comentaris. No s'ha d'elevar el to de veu amb recriminacions. Es procurarà mantindre la mateixa postura durant el desenrotllament de la jugada.
SÈPTIMA.- Qualsevol vulneració o infracció haurà de reflectir-se en el full d'anotacions, tenint present en tots els casos, que només la parella contrària serà la que decidisca si es continua o anul·la la jugada. En este últim cas, si la infracció és comesa per algun component de la parella iniciadora del joc, correrà la mà. Cas que una mateixa parella incórrega en estes infraccions per més de dos vegades, es prendrà nota en l'Acta fent constar si es tracta de segona, tercera, quarta vegada, etc.

NOTA: La tolerància ha de ser un element bàsic quan es disputen partides de dòmino amb gent no habituada a les normes de la FED i els jugadors experimentats han de facilitar la normalitat en les partides de joc.

Art. 3r.- La Junta Central Fallera nomenarà els delegats necessaris per a cada partida, que tindran totes les competències i representació de l'organització.

Art. 4t.- Si alguna comissió abandona la partida en la que està jugant, es considerarà com si no haguera iniciat el mateix marató. Correspon al Comité de Competició, la imposició de la sanció corresponent si considera la retirada no justificada. Esta sanció podria portar inclús a la inhabilitació dels jugadors i de la comissió a participar en futurs maratós.  Així mateix la parella que no estiga en el moment d'inici del joc, quedarà automàticament desqualificada.

Art. 5t.- Les regles del joc d'esta marató són les que se adjunten a estes BASES, editades per la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera.

Art. 6m.- Es considerarà FALTA GREU i per tant motiu de desqualificació, la no aceptació per part dels participants de d’estes regles; com així mateix la participació de jugadors no inscrits prèviament.

Art. 7m.- El Comité de Competició, estarà format per tres persones de l'Àrea d'Organització Festiva de Junta Central Fallera i les seues decisions seran inapel·lables.

Art. 8u.- La inscripció d'este marató comporta l'acceptació i coneixement per part de les comissions i dels jugadors d'estes bases.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte