• Enlace Slider home mascletás

Junta Central Fallera

Recollida de dades per a la classificació de falles 2025

El termini serà des de l'1 fins al 20 de juny.

Amb la finalitat de procedir a la classificació de falles, s'inicia el termini de recollida de dades econòmiques que serviran també per a quantificar l'import de la subvenció de l'Ajuntament.

 El termini serà des de l'1 fins al 20 de juny i es farà a través de la Secretaria Virtual, en l'apartat Zona Privada→Tràmits i servicis→Carpetes 2025.

No se sol·liciten els esbossos, i els lemes són opcionals, els esbossos es demanaran el mes d'octubre. No es genera cap document que calga enviar a JCF, encara que es pot generar un resum de comprovació. Les dades importants són l'artista i el seu gremi i l'import de la falla, i sobre la base d'ell, la secció a les quals els interessaria estar enquadrat. 

Respecte als imports, s'indicarà el cost total (inclòs l'IVA). Eixe import ha de coincidir amb el que aparega en el contracte firmat amb l'artista. Atés que algunes falles contracten els servicis d'un dissenyador al marge de l'artista, s'han separat estos conceptes de manera que es puguen introduir, si escau, els imports per separat. Ha de tindre's en compte que l'IVA d'este concepte és el 21%, mentre que el de construcció del monument és del 10%. Es recorda que, segons la naturalesa jurídica del dissenyador, la falla podria estar obligada a retindre-li l'IRPF corresponent. La suma de tots dos imports, sense impostos, és la que s'utilitzarà per a calcular la subvenció, mentre que l'import total és el que s'utilitzarà per a la classificació de falles.

Amb la finalitat de procedir a la classificació de falles, s'inicia el termini de recollida de
dades econòmiques que serviran també per a quantificar l'import de la subvenció
de l'Ajuntament.
El termini serà des de l'1 fins al 20 de juny i es farà a través de la Secretaria
Virtual, en l'apartat Zona Privada→Tràmits i servicis→Carpetes 2025.
No se sol·liciten els esbossos, i els lemes són opcionals, els esbossos es
demanaran el mes d'octubre. No es genera cap document que calga enviar a
JCF, encara que es pot generar un resum de comprovació.
Les dades importants són l'artista i el seu gremi i l'import de la falla, i sobre la
base d'ell, la secció a les quals els interessaria estar enquadrat.
Respecte als imports, s'indicarà el cost total (inclòs l'IVA). Eixe import ha de
coincidir amb el que aparega en el contracte firmat amb l'artista.
Atés que algunes falles contracten els servicis d'un dissenyador al marge de
l'artista, s'han separat estos conceptes de manera que es puguen introduir, si
escau, els imports per separat. Ha de tindre's en compte que l'IVA d'este
concepte és el 21%, mentre que el de construcció del monument és del 10%. Es
recorda que, segons la naturalesa jurídica del dissenyador, la falla podria estar
obligada a retindre-li l'IRPF corresponent.
La suma de tots dos imports, sense impostos, és la que s'utilitzarà per a calcular
la subvenció, mentre que l'import total és el que s'utilitzarà per a la classificació
de falles.
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte