• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Bases provisionals Cavalcada del Ninot 2023

Consulta les bases provisionals de participació en la Cavalcada del Ninot 2023, organitzada per la Delegació de Festejos de JCF.

En la fulla de preinscripció se sol·licitarà el nom de la comissió, i el tema general de la comparsa. D'aquesta manera coneixerem el nombre de comissions que volen participar i podrem donar a conéixer les comissions que tenen dret a participar i l'ordre de suplents si es donara el cas.

Quan les bases siguen publicades en el B.O.P. s'obrirà el termini d'inscripció definitiu en el qual ja se sol·licitarà tota la documentació necessària i la fiança. Haureu d'enviar la fulla de preinscripció degudament emplenada a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., del 1 al 30 de setembre de 2022.

BASES PROVISIONALS CAVALCADA DEL NINOT 2023

La Cavalcada del Ninot és la desfilada organitzada per la Junta Central Falleraquerecorda la recollida del ninot de cada falla en l'Exposició del Ninot.

BASES:

1. Estarà composta per un total de deu (10) comissions entre les quals participarantant majors com infantils.

2. Es presentarà el tema general de la Comissió, la qual, en la seua desfilada, inclourà un fragment o ninot de la seua Falla, que se situarà a manera de colofó d'aquesta, i haurà d'estar amenitzada amb música.

3. Es tindran en compte, per a la puntuació dels premis a atorgar, les següents normes:

3-1.- UNITAT DEL TEMA
Que es veja que tot el desenvolupament de la Comparsa, incloses les figures, téuna unitat e el tema que han triat.
3-2.- ORIGINALITAT DE LA IDEA
Que el tema triat destaque per la seua originalitat.
3-3.- INTENCIÓ SATÍRICA
Es valorarà la intenció satírica en el tema que estan desenvolupant.
3-4.- ACCIÓ (moviment dels actuants)
Es valorarà l'acció dels actuants en el transcurs de la Cavalcada.
3-5.- RITME DE L'ACTE
Es valorarà el ritme en tot el desenvolupament de la Cavalcada.
3-6.- VESTUARI
Es valorarà el vestuari que porten en la Cavalcada.
3-7.- FÀCIL COMPRENSIÓ PER A TOT EL PÚBLIC Es valorarà la fàcil comprensió del públic sense necessitatd'explicacions.

4. Totes aquestes normes es valoraran d'1 a 10 punts per cadascuna d'elles.

5. S'atorgaran els següents premis:

COMPARSA: Es valorarà tota la desfilada de la comissió incloses les figures.
CRÍTICA: La valoració que se li dóna per la seua sàtira.
FIGURA: Es valorarà independentment cadascuna, amb les mateixes normes.
VESTUARI: Valoració per la seua originalitat, vistositat, harmonia i qualitatd'aquest. Es valora tota la Cavalcada i es valorarà la participació de les Comissions en la confecció d'aquests.
COLOFÓ: Es valorarà l'acció i el ritme del tram final de la desfilada. Així com també laparticipació de banda de música.
Serà un requisit presentar una peça de la Falla en el Colofó de la Cavalcada. Es justificarà presentant una fotografia de la mateixa peça quan estiga plantada enla falla, que es presentarà en la Delegació de Festejos abans del 31 d'Abril de 2023.

6. Amb caràcter general, les comissions participants es basaran en lesnormestradicionals de presentació, tenint en compte que s'entén per:

FIGURA: La participació d'un sol actuant o un altre reforçant la mateixa. No podrà expressar la seua intenció ni secundar-se en els grups, només en la seua persona o en l'acompanyant. Serà una Figura completament estàtica.
VESTUARI: Es valora la qualitat, harmonia i originalitat en relació amb el tema presentat.
COLOFÓ: És el conjunt de grups i figures que intervenen en la Cavalcadasota el lema que presenta cada Comissió participant. Els porta-cartells es consideren necessàriament part integrant de la Comparsa, així com els col·laboradors (personal auxiliar, ex. espentar els rodants, etc.)

7. PREMIS:

COMPARSA:
PRIMER PREMI: 2.500€ i estendard
SEGON PREMI: 2.200€ i estendard
TERCER PREMI: 1.800€ i estendard
QUART PREMI: 1.600€ i estendard
CINQUÉ PREMI: 1.300€ i estendard
SISÉ PREMI: 1.000€ i estendard
SETÉ PREMI: 1.000€ i estendard
HUITÉ PREMI: 1.000€ i estendard
NOVÉ PREMI: 1.000€ i estendard
DESÉ PREMI: 1.000€ i estendard

CRÍTICA:
PRIMER PREMI: 900€ i estendard
SEGON PREMI: 800€ i estendard
TERCER PREMI: 700€ i estendard
QUART PREMI: 600€ i estendard
CINQUÉ PREMI: 500€ i estendard

FIGURA:
PRIMER PREMI: 400€ i estendard
SEGON PREMI: 300€ i estendard
TERCER PREMI: 250€ i estendard
QUART PREMI: 200€ i estendard
CINQUÉ PREMI: 150€ i estendard

VESTUARI:
PRIMER PREMI: 400€ i estendard
SEGON PREMI: 300€ i estendard
TERCER PREMI: 250€ i estendard
QUART PREMI: 200€ i estendard
CINQUÉ PREMI: 150€ i estendard

COLOFÓ:
PRIMER PREMI: 900€ i estendard
SEGON PREMI: 800€ i estendard
TERCER PREMI: 700€ i estendard
QUART PREMI: 600€ i estendard
CINQUÉ PREMI: 500€ i estendard
SISÉ PREMI: 400€ i estendard
SETÉ PREMI: 400€ i estendard
HUITÉ PREMI: 400€ i estendard
NOVÉ PREMI: 400€ i estendard
DESÉ PREMI: 400€ i estendard

NORMES DE PARTICIPACIÓ:

1. Cada Comissió participant podrà presentar el nombre de figures que vulga, Però haurà d’especificar que dues figures vol que puntuen per al premi de FIGURA.

2. Els participants per Comissió seran un mínim de 75 i un màxim de 200 actuants INCLOENT ELS PORTACARTELES I COL·LABORADORS (personal auxiliar, ex. espentar rodants, etc.) No s'inclouran en el nombre de participants les bandes de música o les xarangues que participen en la desfilada.

3. Cada comissió podrà presentar un màxim de SIS rodants, amb vehicle tractor. La contractació d'aquests vehicles serà a càrrec de la Comissió participant. En aquests rodants s'inclou la figura o peça de la falla.

4. La inscripció serà per Falla, participant la Fallera Major Infantil o la Major de cada Comissió, que desfilarà en la forma que la Junta Central Fallera decidisca.

5. La participació màxima de Falles serà de 10 Comissions.

6. Les deu Comissions participants es triaran de la següent forma:
Excepcionalment enguany tindran preferència les 5 últimes participants en l'exercici 2022, que entraran de manera directa.
Les places restants s'adjudicaran per sorteig entre les restants inscrites.

7. El procés d'inscripció s'iniciarà l'endemà d'haver-se publicat les basesen el BOP. Indicar-vos que us remetrem un correu per a informar-vos de la seua publicació i mètode d'inscripció i del termini de finalització del procés d'inscripció, així com la data en què es faran públiques les comissiones participants, el dia que tindrà lloc el sorteig, i els dies topes d'ingrés de fiances i presentació de projectes. També ho podreu veure enla web de JCF.
En la inscripció anirà el nom de la Comissió, el número de cens, el responsable per part de la Comissió i el Tema de la Cavalcada.

8. Les Comissions participants en la Cavalcada hauran d'aportar en el moment en què tinguen constància que ho seran finalment, una fiança de 301 euros, queserà retornada per transferència una vegada celebrada la Cavalcada. La fiança haurà d'ingressar-se en el compte de CAIXABANK ES81 2100 7737 8313 04609148. En el resguard s'haurà d'indicar clarament el nom de la Falla i el número de cens i de C.I.F. d'aquesta, i, com a concepte, “Cavalcada del Ninot”.
La data límit de presentació del Projecte en el qual anirà el desenvolupament deltema de la desfilada i el nombre de participants, indicant el nombre de participants majors i infantils, es comunicarà a les comissions participants.

9. El lloc, la forma i l'hora de concentració seran fixades per la Junta Central Fallera. La falla guanyadora de l'any anterior serà l'última a desfilar.

10. El temps màxim de desfilada és de 13 minuts.

11. A l'inici de la desfilada, el Responsable de Cavalcada de la Comissió signarà l'acta amb l'hora d'entrada i la d'eixida. Igualment, a la terminació de la Cavalcada, el Responsable estarà en tribuna i signarà l'acta amb tots els detalls que hi haguera en el desenvolupament de la Cavalcada.
En l'eixida de la desfilada es prendrà el temps, i en la passada per davant de la tribuna de la Plaça de l'Ajuntament.

12. Respecte del nombre de GRUPS participants en la Cavalcada es dóna total llibertat a la comissió participant, sense cap número mínim ni màxim.

13. No existirà cap lloc especial per a efectuar determinades actuacions; aclarint que, els rodants, les figures i els quadres plàstics s'han de poder contemplar per tots els assistents a l'acte i des de qualsevol lloc on estiguen aquests situats, íntegrament.
Una vegada entregat el guió de la Cavalcada, no estarà permesa cap modificació.

14. La retirada de la Comissió, una vegada aprovada la seua participació, suposarà la pèrdua de 301 euros de fiança i la seua exclusió per a participar en la Cavalcada del següent any.

15. El retard a l'hora de la desfilada suposarà la penalització del 30%, en totes les puntuacions, dels diferents premis, atorgades pel jurat.

16. Queda expressament prohibida la paralització de la desfilada en tot el recorregut de la Cavalcada, fins i tot al seu pas per la tribuna presidencial.

17. El jurat estarà compost per les persones que siguen designades per la delegació de Festejos i Infantils de la JCF, i estarà situat en el lloc o en els llocs designats per la Junta Central Fallera.

18. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

19. La inscripció i la participació en aquest Concurs porta implícita l'acceptació d'aquestes bases.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte