• Enlace Slider home mascletás (7)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Bases i inscripcions LXI concurs infantil, VII concurs sènior i XXVII concurs juvenil de declamació de Junta Central Fallera 2022-2023

Bases i inscripcions LXI concurs infantil, VII concurs sènior i XXVII concurs juvenil de declamació de Junta Central Fallera 2022-2023

Consulta les bases i les inscripcions per al LXI concurs infantil, VII concurs sènior i XXVII concurs juvenil de declamació en llengua valenciana de Junta Central Fallera 2022-2023

BASES I INSCRIPCIÓ LXI CONCURS DE DECLAMACIÓ INFANTIL DE JUNTA CENTRAL FALLERA

La Junta Central Fallera, a través de la seua Delegació de Cultura, convoca el LXI CONCURS DE DECLAMACIÓ INFANTIL per a l'exercici 2022-2023, segons les següents:

BASES

1. Podran participar en el concurs, tots els fallers i falleres infantils de les comissions de Falla, que el sol·liciten i estiguen censats en JCF.

2. S'estableixen les categories següents:

A.- Concursants entre 4 i 6 anys (hauran de declamar de 8 a 14 versos).
B.- Concursants entre 7 i 10 anys (declamaran de 14 fins a 30 versos).
C.- Concursants entre 11 i 14 anys (de 30 a 40 versos).

3. No serà obligatori assistir i participar abillats amb el vestit regional, però serà condició indispensable participar amb una correcta vestimenta com a signe de respecte cap a aquest concurs.

4. El Jurat serà nomenat per la Delegació de Cultura, i la seua decisió serà inapel·lable.

INSCRIPCIÓ

La inscripció es farà través de la Secretaria Virtual, Tràmits i Serveis, Inscripció Declamació, i es farà des del 24 d’octubre fins al dia 25 de novembre de 2022.

POEMES A DECLAMAR

Cada participant podrà triar qualsevol poema que complisca les característiques de la seua categoria, segons la base 2.
El poema triat haurà d'adjuntar-se en format PDF al mateix temps que s'inscriga a cada participant.

PREMIS

S'estableixen els premis següents:

PRIMER, SEGON I TERCER premi, per cadascuna de les diferents categories, a més d'un Premi EXTRAORDINARI, per al millor participant de totes les categories.

Amb la finalitat de promoure l'escriptura poètica en valencià es crea un premi extraordinari en el millor text poètic.

BASES:
• Que el text siga inèdit.
• Estar escrit per un membre censat de qualsevol falla de J.C.F.
• Els textos han de ser declamats en el present concurs.
• Hi haurà un premi per categoria infantil.
• En el moment de la inscripció s'ha d'informar que la poesia és inèdita i el nom de l'autor.
El lliurament dels premis es farà a la Gala Infantil de la Cultura en el lloc i la data que s'anunciarà oportunament.

DATA DEL CONCURS
El concurs se celebrarà en una única fase el dia 18 de desembre de 2022 a partir de les 10:00 hores i el veredicte del jurat es farà públic al web de fallas.com. L'hora de citació per als participants serà a les 09:15 hores del matí. (Els horaris es podran modificar segons les inscripcions que hagen, s'avisarà amb temps als participants en cas de canvis).
El concurs tindrà lloc en el Complex Esportiu i Cultural Petxina.

NORMES DEL CONCURS
El dia 18 de desembre, en el Complex Esportiu i Cultural Petxina, tots els participants hauran de confirmar la seua participació a les taules que estaran degudament senyalitzades. Es comunica que durant la declamació de cada xiquet no es permetrà l’entrada ni eixida de la sala.

Una vegada confirmada la participació, els xiquets i xiquetes aniran al lloc preparat per a la seua espera, on tindran gent de la Delegació de Cultura que es farà càrrec d'ells i elles.

Cada comissió haurà de denominar una persona responsable per a cobrir les necessitats dels xiquets durant l'esdeveniment. Des de la delegació se'ls subministrarà aigua, la resta el portarà el responsable. S'acreditarà amb un distintiu a la persona designada per la comissió que serà l'única que tindrà accés a la sala on es troben els xiquets.

Els participants hauran de seguir les normes que marquen en tot moment els integrants de la delegació de cultura, que faran complir les normes sanitaries vigents en la data de l'esdeveniment.

La participació en aquest concurs, suposa l'acceptació d'aquestes bases, tant per als participants, com per a les respectives comissions de falla.

BASES I INSCRIPCIÓ DEL VII CONCURS SÈNIOR I XXVII CONCURS JUVENIL DE DECLAMACIÓ EN LLENGUA VALENCIANA

La Junta Central Fallera, per mitjà de la seua Delegació de Cultura, convoca el VII CONCURS DE DECLAMACIÓ SÈNIOR i el XXVII CONCURS JUVENIL EN LLENGUA VALENCIANA per a l'exercici 2022-2023:

1. Podran participar en el concurs, tots els fallers i falleres majors i juvenils de les comissions de Falla, que el sol·liciten i estiguen censats en JCF.

2. S'estableixen les categories següents:
JUVENIL: Concursants entre 15 i 17 anys (hauran de declamar a partir de 40 versos).
SÈNIOR: Concursants majors de 18 anys (declamaran a partir de 80 versos).

3. No serà obligatori assistir i participar abillats amb el vestit regional, però serà condició indispensable participar amb una correcta vestimentacom a signe de respecte cap a aquest concurs.

4. El jurat serà designat per la Delegació de Cultura, i la seua decisió serà inapel·lable.

INSCRIPCIÓ
La inscripció es farà a través de la Secretaria Virtual, Tràmits i Serveis, Inscripció Declamació, des del dia 24 d’octubre fins al dia 25 de novembre de 2022.

POEMES A DECLAMAR
Cada participant podrà triar qualsevol poema que complisca les característiques de la seua categoria, segons la base 2.
El poema triat haurà d'adjuntar-se en format PDF al mateix temps que s'inscriga cada participant.

PREMIS
S'estableixen els premis següents:
PRIMER, SEGON i TERCER premi, per cadascuna de les diferents categories.
Amb la finalitat de fomentar l'escriptura poètica en Valencià es crea un premi extraordinari al millor text poètic.

Bases:
• Que el text siga inèdit.
• Estar escrit per un membre censat de qualsevol falla de J.C.F.
• Els textos han de ser declamats en el present concurs.
• Hi haurà un premi per categoria juvenil i sènior.
• En el moment de la inscripció s'ha d'informar que la poesia es inèdita i el nom de l'autor.
El lliurament dels premis es farà a la Gala Infantil de la Cultura en el lloc i la data que s'anunciarà oportunament.

DATA DEL CONCURS
El concurs se celebrarà en una única fase el dia 18 de desembre de 2022 a partir de les 17:30 hores, al Complex Esportiu i Cultural Petxina i, el veredicte del jurat es farà públic en la web de Junta Central Fallera. L'hora de citació per als participants serà a les 16:45 hores. (els horaris es podran modificar segons les inscripcions que hagen, s'avisarà amb temps als participants en cas de canvis).

NORMES DEL CONCURS
El dia 18 al Complex Esportiu i Cultural Petxina, tots els participants hauran de confirmar la seua participació a les taules que estaran degudament senyalitzades.
Es comunica que durant la declamació no es permetrà l'entrada i eixida de la sala.
Els participants hauran de seguir les normes que marquen en tot moment els integrants de la delegació de cultura, que faran complir les normes sanitàries vigents en la data de l'esdeveniment.
La participació en aquest concurs, suposa l'acceptació d'aquestes bases, tant per als participants, com per a les respectives comissions de falla.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte