• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Bases dels Concursos literaris

La Junta Central Fallera convoca el XXXIVº CONCURS LITERARI D’OBRES DE TEATRE I D’APROPÒSITS INÈDITS I EL IV CONCURS D’OBRES DE MICROTEATRE INÈDITES EN LLENGUA VALENCIANA

Bases


1. Podran participar en el concurs tots els autors que ho desitgen, sense limitació d’obres, sempre que totes les obres siguen i nèdites. En quansevol dels apartats, les obres presentades hauran de ser inèdites fins a la data de la inscripció ó a la finalització del tèrmini establit. No s’admetran adaptacions.


2. Les obres presentades han d’estar escrites en llengua valenciana.


3.CATEGORIES: S’estableixen les categories següents:
a) Obra de teatre

b) Obra de teatre infantil

c) Apropòsit

d) Apropòsit infantil.

e) Microteatre (Extensió mínima del text de cinc folis Din A4)

 

4.Presentació de treballs: Els treballs es presentaran en format PDF , a la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera ( Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. ) a partir del dia 09 de setembre de 2019 , a tenent les normes següents:


a) S’adjuntará un primer document, amb el treball, que haurá d’estar escrit a doble espai i amb lletra Times New Roman, 12.

b) En el primer document del treball figurarà només i exclusivament el títol de l’obra, sense signatura i sense cap classe d’identificació.


c) Cadascun dels treballs ha d’anar acompanyat d’u n segón document , a banda, on es farà constar el nom, domicili i telèfon de l’autor, amb una fotocòpia del DNI, així com el títol de l’obra presentada. El termini per a la presentació dels treballs de quansevol categoría finalitzará el dia 20 de novembre d e 2019, a les 20.00 hores.


5.PREMIS: S’estableixen els següents premis, per a les categories de Obra de Teatre, Obra de Teatre
Infantil, Apropòsit i Apropòsit Infantil:
Guanyador: 400 € i recordatori

1r Finalista: 200 € i recordatori

2n Finalista: 100 € i recordatori


Per a la categoría de Microteatre, s’estableixen els següents premis:

Guanyador: 200 € i recordatori

Finalista: Recordatori


(Els premis estan expressats pel seus imports bruts, sense practicar la retenció legal corresponent.)


6. Els originals de les obres premiades quedaran en propietat de la Junta Central Fallera i esta procurarà difondre’ls. De la mateixa manera l’autor tindrà la total llibertat de poder executar els drets que per la llei li pertoquen.


7. El jurat podrà no adjudicar qualsevol dels premis si considera que els treballs presentats no tenen el mínim de qualitat exigible.


8. El jurat serà designat per la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera, i la seua decisió serà inapel·lable.


9. La composició del jurat, el seu veredicte i el lloc d’entrega dels premis es faran públics i es notificarà oportunament a tots els participants.


10. La inscripció i participació en el concurs suposa l’acceptació de totes i cadascuna d’estes bases.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h