• Enlace Slider home mascletás (4)

Junta Central Fallera

I Campionat de Bitlles Infantil

La inscripció ha de realitzar-se abans del 2 d’octubre.

 

 

El campionat consta d'una jornada de dos partides la puntuació de les quals és la suma total de punts.

Els jugadors han de tindre entre 9 i 14 anys en el moment en què done començament el campionat. Si al final no s'aconseguix obtindre un mínim de 10 equips i 8 falles diferents, no es durà a terme el campionat.

INSCRIPCIÓ I COST

La inscripció ha de realitzar-se per Secretaria Virtual abans del 2 d’octubre. S'haurà de nomenar un delegat d'equip (adult), que haurà de proporcionar el seu número de telèfon i l’adreça de correu electrònic en el full d'inscripció.

El cost del campionat serà de 25 € per equip, i el pagament s’ha de realitzar, abans del 5 d’octubre, en la bitlera Cosmic Bowling València (C/ José Maestre, 22). El sorteig dels dies de joc es realitzarà únicament amb els equips que hagen realitzat el pagament. El sorteig es realitzarà el dia 6 d’octubre. 

HORARIS 

Les partides es jugaran en divendres a partir de les 19:00 hores. Es convoca els jugadors 15 minuts abans per a preparar les partides. S'exigix total
puntualitat. Si un equip o jugador no ha arribat en el moment de començar la primera partida, perd automàticament el dret de joc fins a començar la segona
partida. Les pistes no disposaran de barreres laterals.

La penalització que haurà de satisfer un equip, si no es presentara o decidira retirar-se de la competició, serà establida pels membres de la Delegació d'Esports de la Junta Central Fallera. Cada falla pot inscriure el nombre d'equips que desitge, amb 3 jugadors per equip, amb un màxim de 3 reserves.

Es poden realitzar canvis pels reserves, sempre informant en recepció al final d'una partida i abans de començar la següent, no mai en el transcurs de les
mateixes.

En cas d'empats de punts entre 2 equips, guanyarà la posició l'equip la diferència del qual entre la seua partida màxima i la seua partida mínima individuals siga menor. Serà necessari que el delegat apunte els resultats de les partides enels fulls que se'ls proporcionarà al començament de la jornada, i en acabar el lliuraran en la recepció per a realitzar comprovacions.

Els resultats de cada jornada s'exposaran en la pàgina web de la JCF i en el tauló de la bitlera en els dies següents al de joc.

Per a resoldre qualsevol dubte i problemes de la competició, poden consultar a la Sra. Belén Peris, de Cosmic Bowling València, Telf. 963 132 015, o als membres de la Delegació d'Esports de la JCF.

No es podran consumir articles de menjar i beguda no adquirits en la cafeteria de la bitlera.

Si durant el desenvolupament de la competició es produïren fets greus com agressions, insults, menyspreus, etc., entre jugadors, als àrbitres o als membres de la Junta Central Fallera, la Delegació d'Esports, després d'un informe dels fets esdevinguts, ho posarà en coneixement de la Delegació d'Incidències i Demarcacions, per si els fets constituïxen motiu de sanció fallera. Si fóra així, s'obriria expedient disciplinari als implicats en els fets.

Solament s'admetrà l'accés a la zona de joc, únicament, als jugadors i el delegat.

La inscripció en el campionat implica l'acceptació de les presents normes. La Delegació d'Esports de la Junta Central Fallera es reserva el dret de modificar qualsevol punt d'estes normes per a la correcta organització del campionat, així com variar el calendari i els horaris si fóra necessari.

Imprimeix Correu-e