Sorteadas las plazas para vecinos y comisiones falleras en el balcón del ayuntamiento

Escrito en .

En la mañana de hoy lunes 22 de febrero se ha sorteado el orden por el que las comisiones falleras de la ciudad accederán también al balcón, resultando agraciada con el primer lugar la falla de Convento de Jerusalén - Matemático Marzal. Junto a Convento de Jerusalén, compartirán espacio en el balcón el primer día de mascletaes representantes de las comisiones falleras de Actor Mora - Avenida de la Constitución, Almirante Cadarso - Conde de Altea, Bolseria - Tros Alt, Marqués de Caro - Doctor Chiarri y Quart-Palomar.
 
En primer lugar se ha realizado el sorteo de las comisiones falleras, que aparecían ordenadas por su número de censo en una hoja de cálculo informático. Mediante la introducción de un algoritmo de cálculo de números aleatorios generado in situ, la lista quedó reordenada con Convento de Jerusalén en la primera posición. Se ha previsto una media de siete comisiones por jornada, lo que supone 28 representantes cada día, entre el 1 y el 15 de marzo (que son las fechas en que las comisiones tienen mayor disponibilidad). Este año serán 98 las comisiones que subirán al balcón (4 representantes cada una), con lo que a lo largo de la legislatura todas las comisiones de la Junta Central Fallera habrán pasado por el balcón, con lo que se satisface una reivindicación histórica del colectivo”.
 
El método para el sorteo de pases individuales ha sido similar. Cualquier residente empadronado en la ciudad ha tenido la posibilidad de optar a ver una de las 19 mascletaes desde el balcón, inscribiéndose en los sitios web <www.valencia.es/sorteigmascleta> y <www.valencia.es/sorteomascleta>, y rellenando allí un formulario por el que optaba a dos invitaciones. Una vez cerrado el plazo se ha generado una base de datos con todos los inscritos a la que se aplicó un algoritmo de cálculo aleatorio específico. Los ganadores de cada jornada lo serán para una fecha concreta, que no podrán cambiar ni canjear. En caso de no poder asistir, las invitaciones se otorgarán a la primera persona de la lista de reserva y así sucesivamente. Los pases son personales e intransferibles, y cada persona premiada deberá recogerlas con su DNI, en el día y la hora que se le comunicará por correo electrónico.
 
Listado completo del sorteo de comisiones para acceder el balcón
 
12 Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal Dia 1
13 Actor Mora-Constitució Dia 1
14 Almirant Cadarso-Comte d'Altea Dia 1
15 Bosseria-Tossal Dia 1
16 Marqués de Caro-Doctor Chiarri Dia 1
17 Quart-Palomar Dia 1
18 Sant Miquel-Vicent Iborra (Pl.) Dia 1
19 Sant Bult (Pl.) Dia 2
20 Salamanca-Comte d'Altea Dia 2
21 Borrull-Socors Dia 2
22 Exposició-Misser Mascó Dia 2
23 Tomasos-Carles Cervera Dia 2
24 Càdis-Literat Azorín Dia 2
25 Camí d'Alba-Castell de Cullera Dia 2
26 Ciutat de l'Artista Faller Dia 3
27 Càdis-Els Centelles Dia 3
28 Cuba-Literat Azorín Dia 3
29 Peu de La Creu-En Joan de Vila-Rasa Dia 3
30 La Vall de Laguar-Pare Ferris Dia 3
31 Lo Rat Penat Dia 3
32 Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero Dia 3
33 Montortal-Torrefiel Dia 4
34 Pilar (Pl.) Dia 4
35 Joan d'Aguiló-Gaspar Aguilar Dia 4
36 Guillem de Castro-Triador Dia 4
37 Dalt-Sant Tomàs Dia 4
38 Costa i Borràs-Agostina d'Aragó Dia 4
39 Castelló-Sogorb Dia 4
40 Carabasses-En Gall Dia 5
41 Cuba-Puerto Rico Dia 5
42 La Creu (Pl.)-Els Àngels Dia 5
43 Marqués de Montortal-Berní i Català Dia 5
44 Mestre Gozalbo-Comte d'Altea Dia 5
45 Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbà Dia 5
46 Baix-Mesó de Morella Dia 5
47 Alberic-Heroi Romeu Dia 6
48 Creu i Mislata Dia 6
49 Barraca-Espadà Dia 6
50 Corretgeria-Bany dels Pavesos Dia 6
51 Carretera d'Escrivà-Coop. de Sant Ferrán Dia 6
52 Misser Rabassa-Poeta Maragall Dia 6
53 Pintor Segrelles (Pl.) Dia 6
54 Joaquim Costa-Borriana Dia 7
55 Sapadors-Vicent Lleó Dia 7
56 Azcàrraga-Ferran el Catòlic Dia 7
57 Pelai-Matemàtic Marzal Dia 7
58 Sevilla-Dénia Dia 7
59 Ares d'Alpont-Castell de Pop Dia 7
60 Conchita Piquer-Monestir de Poblet Dia 7
61 Marqués de Montortal-Josep Esteve Dia 8
62 Mossén Sorell-Corona Dia 8
63 Ripalda-Soguers Dia 8
64 Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer Dia 8
65 Serrans-Els Furs (Pl.) Dia 8
66 Arbre (Pl.) Dia 8
67 Lluís Lamarca-Velàzquez Dia 8
68 Conserva-Berenguer Mallol Dia 9
69 Sant Josep Pignatelli-Doctor Peset Aleixandre Dia 9
70 Vidal de Canyelles-Sánchez Coello Dia 9
71 Trinitat-Alboraia Dia 9
72 Joaquim Navarro-Carrícola Dia 9
73 Santa Creu (Pl.) Dia 9
74 Alqueries de Bellver-Garbí Dia 9
75 Sagunt-Sant Guillem Dia 11
76 Josep Benlliure-Vicent Guillot Dia 11
77 Barri de Sant Josep Dia 11
78 Bisbe Amigó-Conca Dia 11
79 Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà Dia 11
80 Ripalda-Beneficència-Sant Ramon Dia 11
81 Goya-El Brasil Dia 11
82 Olivereta-Cerdà i Rico Dia 12
83 Císcar-Borriana Dia 12
84 Gravador Esteve-Ciril Amorós Dia 12
85 Cuba-Dènia Dia 12
86 Blocs Platja Dia 12
87 Arxiduc Carles-Xiva Dia 12
88 Bailén-Xàtiva Dia 12
89 Sant Vicent-Periodista Azzati Dia 13
90 Nador-Miraculosa Dia 13
91 Pintor Domingo-Guillem de Castro Dia 13
92 En Sendra-Coll (Pl.) Dia 13
93 General Llorens-Dr.Marco Merenciano Dia 13
94 Mercat de Montolivet (Pl.) Dia 13
95 Camí de Barcelona-Travessera i Camí de Montcada Dia 13
96 Quart Extramurs-Velàzquez Dia 14
97 García Morato (Pl.)-Iecla Dia 14
98 Mestre Aguilar-Maties Perelló Dia 14
99 Ferran el Catòlic-Erudit Orellana Dia 14
100 Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí Dia 14
101 Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch Dia 14
102 Félix Pizcueta-Ciril Amorós Dia 14
103 València-Teodor Llorente Dia 15
104 Rojas Clemente (Pl.) Dia 15
105 Poeta Asins-Alegret-Puçol Dia 15
106 Primat Reig-Sant Vicent de Paül Dia 15
107 Bilbao-Maximilià Thous Dia 15
108 Pintor Stolz-Burgos Dia 15
109 Sant Rafael-Anton Martín Dia 15

Imprimir