• Enlace Slider home mascletás (2)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • Notícies
  • El Ple de desembre de JCF compta amb l'assistència de Marina Civera

El Ple de desembre de JCF compta amb l'assistència de Marina Civera

Es va celebrar el passat 10 de desembre amb la presència de Marina Civera i la seua Cort d'Honor

En aquest acte Marina Civera Moreno, Fallera Major de València de 2019, acompanyada per les dotze dones de la seua Cort d'Honor van actuar com a convidades. Van ser rebudes pels aplaudiments dels assistents i la taula presidencial. La Presidència els va donar la benvinguda i Marina va pronunciar unes paraules d'agraïment.

 

Acta del Ple de la Junta Central Fallera celebrat en el Saló d’Actes de J.C.F. el dia 10 de desembre del 2018 a les 20.00 hores amb la presidència del Sr. Pere Fuset i Tortosa, com a Secretari General el Sr. Ramon Estellés Feliu amb l’absència de la vicepresidenta 2a de l’àrea de Comunicació, Promoció del Patrimoni i Esports Montserrat Catalá Anglesola i amb l’assistència dels membres de JCF relacionats al marge.

   1. APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L’ACTA ANTERIOR

L'acta és aprovada per unanimitat.

   2. INFORME DE PRESIDÈNCIA

La Pesidència exposa que l’Assemblea de Presidents i Presidentes va aprovar una proposta de classificació de falles alternativa a la presentada en l’últim Ple. Proposa que es busque la fórmula matemàtica que evite la interpretació dels criteris perquè l’esforç realitzat per la delegació de Falla siga profitós. Agraïx el treball realitzat per esta.

Estan en marxa els balls de carrer que es realitzen els diumenges a la plaça de la Mare de Déu. Per les festes nadalenques es deixaran de fer i tornaran a realitzar-se pel mes de gener.

La inscripció per al XXIII Concurs de Declamació Juvenil i per al III Concurs de Declamació Sènior es podrà fer fins al 20 de desembre del 2018. Per a la categoria sénior cal tindre més de 18 anys i la declamació tindrà més de 80 versos. Per a la categoria infantil la lectura es realitzarà de més de 40 versos. Se celebrarà el 13 de gener del 2019 a les 18.00 hores en l’Ateneo Mercantil de València.

S’ha publicat el veredicte del XLIV Concurs de Betlems en la categoria A i B. S’agraïx la participació.

Està oberta la inscripció del Concurs de maquetes. El 20 de desembre cal lliurar-les. Es retiraran el 4 de gener del 2019.

S’han aprovat les bases del concurs de carrers enllumenats. La inscripció es realitzarà en la Secretaria Virtual abans del 19 de febrer.

El concurs de la “Fallera Calavera” es realitzarà en el casal de la falla del Mercat de Castella el 14 de desembre. Hi ha 60 parelles inscrites.

S’agraïx la participació de les comissions falleres del Carme en el programa d’actes del II Aniversari del Nomenament de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Les comissions falleres poden passar per la Delegació de Recompenses, per a comprovar l’estat de les seues sol·licituds

El 20 de desembre serà la Copa de Nadal que l’Ajuntament oferix a les Falleres Majors i Presidents de les comissions. Serà al palau de l’Exposició.

La subvenció a agrupacions musicals del 2018 ja està aprovada i s’està pagant. La subvenció de “germanor” del 2018 es pagarà pròximament. El termini per a sol·licitar la subvenció de Falla acaba el 17 de desembre. La subvenció d’Aniversaris del 2019 està pendent de publicació. La subvenció per a Enllumenat de Carrers encara no està aprovada. La subvenció d’ajuda a les falles afectades per la llei de la Memòria Histórica està aprovada i falta la seua publicació. La subvenció per a la insonorització de casals enguany s’estendrà a dos exercicis i s’augmentarà en quantitat. Es recorda que cal estar inscrits en el Registre d’Entitats Municipals per a sol·licitar subvencions. A més, es demana que es presente correctament la documentació per a evitar retards en el cobrament.

Secretaria General afig a l’informe que el Sopar de Nadal serà el 3 de gener.

   3. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTEJOS DE LES FALLES 2019.

El vicepresident 4t de l’àrea de Festejos i Infantil Josep Garcia Bosch fa lectura del programa provisional de festejos. Se’n fan algunes apreciacions. El president de l’Agrupació la Seu – la Xerea – el Mercat Miguel Guillot Martínez i la delegada del sector la Seu – la Xerea – el Mercat Alicia Gómez Maciá demanen que s’intente, ja que el seu sector desfila en l’Ofrena pels carrers de Sant Vicent i la Pau, que ho facen amb un horari més paregut. La delegada de la Roqueta – Arrancapins Merche de la Guia Maciá diu que els premis de reciclatge els lliura Ecovidrio. El Delegat d’Incidències i Demarcacions Antonio Lázaro López exposa que la falla infantil es plantarà a les 20.00 hores. Finalment es decidix pasar el programa a la lectura de la següent Assemblea de Presidents i Presidentes.

   4. DISCUSIÓ I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES PROPOSTES DELS SISTEMA D’ELECCIÓ DELS JURATS DE FALLA I DE MILLOR NINOT DE SECCIÓ.

Prèviament és presentada una proposta alternativa pel delegat del sector Pla del Real – Benimaclet Ángel Santamaria Romero i dos delegats més. El Ple acorda prendre-la en consideració.

La proposta presentada per la Junta Directiva inclou la possibilitat que amb un quòrum del 75% de les comissions falleres d’un sector es puga realitzar el sistema d’elecció que estes consideren i també demanar un jurat a JCF. A més, establix que, de les tres persones, una siga sempre dona a partir d’un bombo on exclusivament estaran les persones candidates a jurat que siguen dones.

La proposta alternativa pretén que es potencie l’experiència i que no es tinga en compte un bombo específic de dones.

Intervé el president de l’agrupació la Seu – la Xerea – el Mercat Miguel Guillot per a mostra la disconformitat amb la inclusió d’un bombo exclusiu de dones. Creu que la igualtat es demostra quan no es fa diferenciació i per tant es manifesta contrari a la proposta de la Junta Directiva.

El delegat del sector Pla del Real – Benimaclet Ángel Santamaría Romero intervé per a exposar que cal seleccionar el jurat en virtut de l’experiència i no del sexe. Per eixe motiu proposa un sistema on es potencie l’antiguitat.

Secretaria General intervé per a exposar que amb les característiques actuals del sistema, ja que les dones s’han incorporat més tard com a jurat, cal almenys 10 anys perquè estes participen en la mateixa proporció que els hòmens en la composició dels jurats.

La Presidència manifesta que la proposta de la Junta Directiva vol evitar que siguen sempre els mateixos components dels jurats i que es done més oportunitats i major participació a la dona, ja que representen una part destacada del cens faller. Vol garantir el principi d’igualtat de sexes com s’està fent actualment en totes les entitats públiques.

Es decidix finalment fer arribar les dos propostes a l’Assemblea de Presidents i Presidentes perquè esta decidisca.

   5. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, DEL RRI DE LES FALLES 26, 173, 197, 226, 308 i 320 (Exp. 222-2017/2018, 208-2017/2018, 303-2016/2017, 210-2017/2018, 2011-2017/2018, i 277 -2016/2017).

S’aprova per unanimitat.

   6. INFORME DE DELEGACIONS

La vicepresidenta 3a de l’àrea de Cultura, Documentació i Publicacions Inmaculada Guerrero Bolinches recorda que el 15 de desembre serà la III “Màster class” dedicada a actors, directors i infantils en la Seu de la Junta Central Fallera.

El representant de l’àrea de Participació i Solidaritat exposa la celebració el 28 de novembre d’un curset dedicat a la igualtat amb la participació de la Fallera Major de València i la seua Cort d’Honor. El 30 de novembre es va celebrar una jornada dedicada a la festa i la immigració. La delegació ha assistit al llarg del mes a tots els actes als quals ha estat convidada.

El representant de la delegació de Falla informa que el 24 de novembre i l’1 de desembre es va realitzar el curs de jurat. Assistiren 83 fallers i falleres. Va agradar la distribució en grups per a fer més efectiu el curs.  

El representant de l’àrea d’Esport informa que se celebrarà per Nadal el torneig de futbol 8 infantil. El campionat de tenis de taula serà el 20 de gener. S’agraïx la participació de les comissions falleres en l’animació de la Marató de València.

   7. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen diferents intervencions dels membres de Junta Central Fallera.

A les 21.22 hores es va acabar el Ple de JCF.

  • A44I5462
  • A44I5463
  • A44I5470
  • A44I5475
  • A44I5485
  • A44I5490

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h