• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

Resum de l'assemblea d'abril

El termini per a la presentació de candidatures per a delegat o delegada de sector s’acabava el 25 d’abril

El dimarts 24 d’abril del 2018 a les 22.00 hores es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Presidents i Presidentes de Falla en la Sala Rodrigo del Palau de la Música davall la presidència de Pere Fuset i Tortosa, i com a Secretari General Ramon Estellés i Feliu.

En primer lloc es realitza un minut de silenci pel recent traspàs del qui va ser president de Junta Central Fallera Enrique Real Martínez.

Primer punt: Aprovació, si procedix, de l’acta anterior

L’acta és aprovada per unanimitat.

Segon punt: Informe de Presidència

La presidència es disculpa per l’actuació de dissabte passat en el dinar de convivència dels membres de Junta Central Fallera, on va actuar amb el cor en vore com es trobava la Fallera Major i no amb el cap. No obstant això continua pensant que l’escrit de la Interagrupació de Falles, el qual va causar malestar en la Fallera Major de València, és desafortunat.

Seguidament fa balanç de l’exercici faller. Destaca l’actuació de suport de la delegació de Participació i Solidaritat a les iniciatives de les comissions i la seua difusió en els mitjans de comunicació. Vol manifestar també l’oposició als atacs homòfobs que van patir algunes falles i el suport de moltes comissions a la discriminació sexual, La delegació d’Infantil i Juvenil va destacar per l’organització de l’acte del primer aniversari de les falles UNESCO i per la Trobada Juvenil. La delegació de Cultura va realitzar el Concurs de teatre, els balls al carrer, la Fira de Col•leccionisme en la plaça de l’Ajuntament o el Llibre dels Sentits. La delegació de Juntes Locals va organitzar la Gala Fallera i altres iniciatives com ara la Mostra de Teatre, la “Gala dels 1” o “Junts Molem Més”. Des de l’àrea de Formació es van realitzar diversos cursos i reunions informatives dedicades a les subvencions. La delegació de Festejos va introduir millores en la “macrodespertà”, va aconseguir record de participació en l’Exposició del Ninot i està estudiant la realització de millores en l’acte de l’Ofrena. La delegació de Falla va participar en la classificació de les categories de falles i va organitzar xarrades. Des de la delegació de Recompenses i des de la d’Arxiu i Biblioteca s’ha realitzat un intens treball que en molts casos resulta invisible. La delegació de Promoció del Patrimoni ha col•laborat amb Turisme València i Fitur. A més ha organitzat la Cavalcada del Foc. La delegació de Protocol ha fet possible la millora de la Gala fallera. La delegació de Mitjans de Comunicació ha intensificat la presència en xarxes socials i ha col•laborat amb els mitjans de comunicació. La delegació d’Esports ha organitzat un gran nombre de campionats i cal destacar l’avanç de la implicació femenina i l’aposta per la pilota.

Aprofita este moment per a agrair a les comissions que s’han hagut de sacrificar pels canvis en les mides de seguretat.

Pel que fa al tema de les subvencions exposa que han augmentat un 6,46% i destaca especialment l’augment de la de les bandes de música i la incorporació de la dedicada a la insonorització de casals.

Agraïx l’esforç de totes les persones que fan la festa, especialment dels presidents i presidentes de falla i també de totes les persones voluntàries que estan en Junta Central Fallera i dels vicepresidents.

Recorda algunes dades i informacions destacades. El termini per a la presentació de candidatures per a delegat o delegada de sector s’acaba el 25 d’abril i les votacions seran entre el 2 i 11 de març. La sol•licitud de falla de nova creació acaba el 30 d’abril. El pagament dels premis fallers serà la primera quinzena de maig. El lliurament a les tres comissions que no passaren per la plaça de l’Ajuntament es realitzarà pròximament en els casals. S’ha iniciat la preparació del ban faller del 2019. La justificació de les subvencions acaba el 30 d’abril. Està vigent la d’aniversaris. De seguida es convocarà la subvenció de “Germanor” i en el segon semestre eixirà la d’insonorització de casals. Es va tindre una reunió amb les comissions afectades per l’aplicació de la llei de la Memòria Històrica amb la missió de preparar una subvenció especial que atenga les seues necessitats.

Tercer punt: Lectura memòria literària, i aprovació si es precedent

El representant de la comissió fallera núm. 257 (músic Espí – gravador Fabregat) vol que s’incloga entre les convocatòries de l’exercici els premis de llibrets de l’associació de Lo Rat Penat. També desitja que s’especifique que l’absència del President en Plens i Assemblees no sols va ser de dos plens i dos Assemblees sinó que suposà un terç de l’exercici. A més que el detonant de l’abandonament van ser l’efecte de l’enquesta sociològica realitzada en el món faller. Finalment exposa que s’hauria de dir que la lectura del manifest de la Interagrupació en el Ple de setembre per l’absència de la Presidència va suposar l’abandó del 95% dels representants de les comissions. La Secretaria exposa que figurarà en la memòria la xifra d’abandonament de les comissions i l’efecte que va causar l’enquesta sociològica en el món faller. El representant de la comissió fallera núm. 289 (Isabel la Catòlica – Ciril Amorós) vol que s’afisca a la memòria la disculpa que se li va fer a la seua comissió per haver-la acusat injustament la Presidència de no haver justificat correctament una subvenció quan tot va ser producte d’una errada informàtica. Secretaria diu que l’afegirà. Posteriorment és aprovada la memòria literària.

Quart punt: Dissolució reglamentària de la Junta Central Fallera

L’assemblea de Presidents i Presidentes de l’exercici 2017-18 és dissolta, com establix el vigent Reglament Faller.

Quint punt: Precs i preguntes

Intervenen el representant de l’agrupació fallera de Rascanya i les comissions falleres núm. 181, núm. 289, núm. 188, núm. 183, núm. 162, núm. 97, núm. 233, núm. 260 i núm. 34, el representant de l’agrupació fallera de Russafa i la representant de la comissió núm. 265.

La Presidència acaba agraint el treball dels Presidents i Presidents. Felicita els nous que n’han sigut nomenats i els qui no continuen en el càrrec.

L’Assemblea va acabar a les 23.52 hores.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h