• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Bones pràctiques per al foment de la cultura de la falla

Estes recomanacions són un acord pres per la Comissió de Seguiment Falles Unesco

1. Adoptar els dispositius necessaris perquè l’exhibició de premis o palets atorgats als cadafals fallers no dificulte la plena contemplació de la integritat de les falles (gran i infantil).

2. Possibilitar que les estructures destinades a mostrar publicitat, així com les instal·lacions d’il·luminació, s’ubiquen en l’entorn de les falles, però no en el seu perímetre intern, per a permetre una major visibilitat.

3. Afavorir que les tanques que envolten les falles s’adapten respectuosament al seu peculiar entorn urbà, facilitant al màxim la contemplació íntegra dels cadafals i els seus versos explicatius.

4. Prestar atenció a l’entorn de la falla i mantindre tan neta com siga possible l’àrea que hi ha entre les falles i les seues respectives tanques, evitant l’acumulació de residus o les restes de manifestacions pirotècniques.

5. Identificar de manera clara i preferent, amb algun tipus de cartell o retolació, el nom de l’autor o autors de les falles, especificant, si és possible, l’aportació de cadascun dels especialistes que han intervingut en l’elaboració (escultor, pintor, fuster, guionista, dissenyador, poeta...).

6. Evitar que les activitats festives de la comissió (paelles, torrades, jocs infantils, activitats pirotècniques, concerts...), així com la instal·lació de carpes, entaulats o recintes de venda de productes, es facenm dins el recinte de les falles, a fi de no obstaculitzar l’accés a estes.

7. Facilitar l’accés de les persones amb diversitat funcional o mobilitat reduïda a les formes i continguts dels cadafals fallers, com per exemple mitjançant la instal·lació de cartells explicatius escrits en braille per a persones sense visió o visió reduïda, de pictogrames especials per a persones de l’espectre autista, etc.

8. Evitar les possibles modificacions o alteracions en els ninots, repeus, cos central o altres elements pertanyents a la composició de les falles, mantenint-les íntegres fins al moment de la cremà.

9. Promoure activitats que servisquen per a divulgar entre els membres de la comissió fallera el procés creatiu de l’artista de les seues falles al llarg de tot l’any.

10. Divulgar les mesures de protecció, salvaguarda i respecte dels cadafals fallers en les xarxes socials de les comissions falleres.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h